NIETRZYMANIE

MOCZU

Nietrzymanie moczu jest chorobą występująca u kobiet, w każdym wieku

Od 6 lat intensywnie prowadzę badania nad tą problematyką w ramach szpitali Harvard Medical School np. Prevalence of urinary incontinence and prolapse after hysterectomy for benign disease versus gynecologic malignancy lub The current evidence on the association between the urinary microbiome and urinary incontinence in women, które są prezentowane na najważniejszych kongresach z dziedziny i publikowane w czołowych czasopismach z tej tematyki. 

 

Nietrzymanie moczu dzieli się na: 

- wysiłkowe nietrzymanie moczu związane z aktywnością fizyczną, kichaniem, kaszlem itd. 

- parcia naglące/pęcherz nadaktywny - wywołujące konieczność pójścia to toalety natychmiast, częste korzystanie z toalety, wstawanie w nocy do toalety itd. 

 

Metody leczenia nietrzymania moczu obejmują

- poradę co do sposobu technik wzmacniających mięśnie przepony miednicy i stylu życia

- leczenie zachowawcze (terapia farmakologiczna)

- leczenie operacyjne 

oraz metody nieinwazyjne np. laserowe leczenie nietrzymania moczu